Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-7225-C01
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Бенефициент: МЕДИЯ СТУДИО БГ ЕООД
Обща стойност: 4 420.00 лв., от които 3 757.00 лв.
европейско и 663.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г